Informaţii cu privire la procesarea datelor cu caracter personalS.C. EDUTECH CONSULTING SRL, cu sediul social în Miercurea Ciuc, str. Progresului, nr. 1, Judeţul Harghita, J19/1069/2008, CUI RO24731180, telefon 0740-367023, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI. Totodată vă informează că prelucrează datele următoarelor categorii de persoane fizice: angajaţi, clienţi, beneficiari/potenţiali beneficiari, furnizori de servicii, vizitatori.

Datele cu caracter personal prelucrate sunt doar cele necesare scopurilor prelucrării.

 

Scopurile prelucrării:

 

  • Datele personale colectate prin formularul de înscriere sunt folosite exclusiv pentru emiterea documentelor doveditoare absolvării cursurilor, respectiv la informarea ITM (dacă este cazul), precum şi în scopul furnizarii informaţiilor cu privire la derularea cursurilor.
  • Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră şi Dvs., în calitate de client.
  • Gestionarea raporturilor de muncă în relaţiile: angajator/angajat; angajator/colaborator;
  • Gestionarea raporturilor financiar-contabile în relaţiile comerciale (emitere de facturi, încasări de sume, emiterea de acte contabile etc.);
  • Soluţionarea reclamaţiilor şi a solicitărilor din partea clienţilor;
  • Reclamă, marketing şi publicitate, activităţi de promovare a produselor SC. EDUTECH CONSULTING SRL, desfăşurarea campaniilor promoţionale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire şi monitorizare a vânzărilor;
  • Soluţionarea potenţialelor litigii, în faţa instanţelor.

 

Temeiurile legale ale prelucrării:

  • Drepturile şi obligaţiile angajatorului, potrivit Codului Muncii şi a altor reglementări speciale;
  • Interesul legitim al Operatorului, pentru activităţi precum: materializarea obiectului de activitate, respectarea contractelor încheiate, efectuarea de analize statistice şi raportări interne sau către alte entităţi, asigurarea măsurilor de securitate necesare etc.;
  • Consimţământul persoanei vizate în cazurile în care prelucrarea datelor nu este realizată în aplicarea dispoziţiilor legii, în baza unor contracte încheiate, a interesului public, sau în interes vital.

 

Categoriile de destinatari şi împuterniciţi: S.C. EDUTECH CONSULTING SRL poate comunica datele cu caracter personal colectate direct sau prin intermediul unor împuterniciţi, următoarelor categorii de destinatari: furnizori/clienţi (interni sau externi) implicaţi în mod direct/indirect în activitatea Operatorului (furnizori de servicii IT), prestatori de servicii.

 

Durata prelucrării: Datele personale privitoare la angajaţi vor fi prelucrate pe durata contractului de muncă, ulterior fiind arhivate în condiţiile legii.

Datele personale privind furnizorii de servicii, clienţii sau vizitatorii vor fi stocate pe durata derulării contractelor, respectiv a prezenţei în Societate, ulterior fiind arhivate în condiţiile legii sau şterse/distruse într-un termen rezonabil.

La împlinirea termenelor de păstrare se realizează descărcarea fondului arhivistic, potrivit dispoziţiilor legale.

 

Drepturile persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor personale:

Dreptul de acces
- aveţi dreptul de a obţine din partea Operatorului o confirmare dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveţi acces la datele respective;

Dreptul la rectificare - aveţi dreptul de a obţine de la Operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, precum şi completarea datelor care sunt incomplete;

Dreptul la ştergerea datelor - “Dreptul de a fi uitat” = în situaţiile reglementate expres de lege, în special în cazul în care vă retrageţi consimţământul aveţi dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc;

Dreptul la restricţionarea prelucrării - aveţi dreptul de a obţine din partea Operatorului restricţionarea prelucrării datelor în anumite situaţii reglementate expres de lege, în special în cazul în care contestaţi exactitatea acestora sau în cazul în care prelucrarea este ilegală;

Dreptul la portabilitatea datelor - aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-aţi furnizat operatorului pentru a fi transmise altui operator;

Dreptul la opoziţie - aveţi dreptul de a vă opune, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii;
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată̆ - aveţi dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care vă afectează într-o măsură semnificativă.

 

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră sau informaţii suplimentare vă puteţi adresa EDUTECH CONSULTING SRL, în atenţia Responsabilului cu Protecţia Datelor, prin:

- E-mail la adresa: office@edutechconsulting.o

- Prin poştă, la adresa 530240 Miercurea Ciuc, str. Progresului, nr. 1, Judeţul Harghita, sau

- Depunând personal o notificare semnată olograf la sediul S.C. EDUTECH CONSULTING SRL.

 

Actualizarea informării privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificări importante care pot avea un impact asupra prelucrării datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultaţi periodic pagină web a S.C. EDUTECH CONSULTING SRL.

 

Daca nu sunteţi de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus, vom fi în imposibilitatea de a va oferi serviciile noastre.

 

 A sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában. A weboldal további használatával beleegyezik a sütik használatába! ELFOGADOM