Nem akkreditált
Hulladékgazdálkodási felelős képzés
Kezdés: Tervezés alatt
Időtartam: Tervezés alatt
Jelentkezési határidő: Tervezés alatt
Helyszín: Tervezés alatt
Feliratkozom

Hulladékgazdálkodási felelős képzés

Hulladékgazdálkodási felelős képzés image
CURS Responsabil cu gestionarea deşeurilor

Oktató:
ing. Bernádt Zelma - környezetvédelmi szakértő

A tanfolyam elvégzéséről a résztvevők a Hargita Megyei Környzetvédelmi Ügynökséggel közösen kiállított Oklevelet (Diplomă de absolvire) szereznek.
 
" Érthetően előadott, magas szakmai felkészültséggel rendelkező oktatók adtak le. Egyéni problémákra, kérdésekre való nyitottság jellemezte őket." - Gönczi O. egy résztvevő véleménye
" Hasznos volt és alkalmazható." - Györfi Gy.
" Minden felvilágosítás jól jön." - Péter Z.

Hulladéknak vagy szemétnek azokat a tárgyakat nevezzük, amelyek az ember mindennapi élete során keletkeznek, és a keletkezésük helyén (gyárak, üzemek, vendéglátó egységek, háztartás stb.) feleslegessé váltak, tőlük tulajdonosuk megválik, vagy megválni köteles.

A képzésen elsajátítják:

  • a témára vonatkozó aktuális jogszabályokat
  • útmutatást a hulladéknyilvántartáshoz szükséges nyomtatványok kitöltéséhez (hulladékjegyzék helyes használata, azonosító kód meghatározása)
  • hulladék elszállításának módját, valamint követését (nyomtatványok)
  • nyilvántartás leadására vonatkozó előírásokat (minden év január 31-ig az előző évi jelentés eljuttatása a Megyei Környezetvédelmi Hivatalhoz)
  • Környezetvédelmi Alapról - kinek kell befizetni, milyen körülmények között

A 2011. nov. 25-i 211-es számú törvény 22. cikkelyének 3. bekezdése alapján a hulladékkal rendelkező/termelő jogi személyek, kereskedelmi egységek, valamint azok a kereskedelmi egységek, amelyek környezetvédelmi engedéllyel rendelkeznek a hulladékgyűjtésre és -szállításra, kötelesek a saját alkalmazottaik közül kinevezni egy személyt, aki követi és végrehajtja a jelen törvényben megszabott kötelezettségeket vagy ezt a kötelezettséget a törvény értelmében átruházhatja egy más jogosult személyre.
 
A (4) cikk 3-as bekezdése alapján a kinevezett személyek kötelesek hulladékgazdálkodási - ide értve a veszélyes hulladékokat is - szakképző tanfolyamot végezni.

Amennyiben az illetékes személy kinevezése nem történik meg a 22. cikkely 3-as bekezdése alapján, az kihágásnak minősül és 15.000 - 30.000 lej közötti bírsággal büntetendő (art.61, alin. b).

A 74/2018 Sürgősségi Kormányrendelet alapján csak azok a jogi személyek kell hulladékgazdálkodási felelőssel rendelkezzenek, akik a környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységet fejtenek ki és ezért a működésükhöz környezetvédelmi engedély szükséges!

Viszont - a jogszabály értelmében
(LEGE   Nr. 211/2011 din 15 noiembrie 2011*** Republicată privind regimul deşeurilor, la data de 19 iulie 2018, Art. 49, alin (4))  minden bejegyzett cég (SRL, PFA, II), intézmény köteles leadni március 31-ig az előző évre a hulladéknyilvántartását a Megyei Környezetvédelmi Ügynökségre.

Tematika
I.
1. A hulladék fogalma, veszélyes és nem veszélyes hulladékok a 2011. nov. 25-i 211-es törvény értelmében
2. A melléktermék és a hulladékstátusz megszűnésének fogalma a törvény értelmében, valamint ennek alkalmazási problémái
3. A hulladékjegyzék - hulladékok besorolása a hulladékjegyzékbe
4. A kiterjesztett gyártói felelősség
5. A hulladék hasznosítása, ártalmatlanítása: általános fogalmak, tevékenységek, különbségek a kettő között, hulladék hierarchia (a megelőzés, a hasznosítás előnyei az ártalmatlanítással szemben)
6. Kötelezettségek a hulladékgazdálkodás terén (hulladékbegyűjtő, termelő, stb.) - hulladéknyilvántartás és bejelentés
7. A hulladék keletkézének megelőzésére vonatkozó program - kidolgozása és alkalmazása kötelező 2012-től
8. Környezetvédelmi Alapról - kinek kell befizetni, milyen körülmények között

II.
Specifikus hulladékáramok - elektromos és elektrónikai hulladékok, csomagolóanyagból származó hulladékok, használt elemek és akkumulátorok, használt olajak, egészségügyi hulladékok, szennyvíz iszap, ásványvagyon kitermeléséből származó hulladék, stb.

III.
Hulladékgazdálkodás szankciórendszere

-------------
Cursul se adresează:

  • tuturor detinatorilor/producatorilor de deseuri,
  • persoane juridice, comercianti si operatori economici autorizati pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri,
  • precum si oricaror alte organizatii sau persoane ce au ca obiect de activitate sau responsabilitate gestiunea diferitelor tipuri de deseuri.

In conformitate cu Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, art. 22, alin.(3):
Persoanele juridice care deţin autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu au obligaţia să desemneze o persoană, din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.

(4) Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

Conform alin. 4 „Persoanele desemnate, prevazute la alin. 3, trebuie sa fie instruite în domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate". Nedesemnarea unei persoane cf. art. 22 alin. 3, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei!

---------------

Részvételi díj: 380 lej/személy + TVA, amelyet banki átutalással vagy készpénzzel a helyszínen is lehet fizetni

Az ár tartalmazza a képzés elektronikus formában átadott anyagának ellenértékét, 3 hónap tanácsadást a tanfolyam befejezése után, az oklevelet, illetve a a szünetekben történő fogyasztást.

A jelentkezés módja és határideje:
A képzésre a letölthető Bejelentkezési űrlap kitöltésével, személyi igazolvány másolat és a részvételi díj átutalását igazoló szelvény e-mailben történő eljuttatásával lehet.
Részletek
A tanfolyam időpontja:

A képzés helyszíne:

A képzés részvételi díja:

Ha szeretne jelentkezni a képzésre, az alábbi elérhetőségeken keressen minket:

Tel.: 0740-367023
email: office@edutechconsulting.ro

 A sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában. A weboldal további használatával beleegyezik a sütik használatába! ELFOGADOM