Szemináriumok
Közbeszerzési szeminárium - az új jogszabályok alkalmazása
Kezdés: 2024. feb. 22. 00:00
Időtartam: Tervezés alatt
Jelentkezési határidő: Tervezés alatt
Helyszín: Csíkszereda, Kossuth Lajos u. 12-14
Feliratkozom

Közbeszerzési szeminárium - az új jogszabályok alkalmazása

Közbeszerzési szeminárium - az új jogszabályok alkalmazása image
Tavaly és már ebben a hónapban is számottevő, a szakmát érintő jogszabályváltozás történt.
Ezek megismerése és feldogozása lesz a témája a szemináriumnak.

A szemináriumot ajánljuk: önkormányzatoknak, tanácsadó cégeknek, ügyvédeknek, valamint olyan szakembereknek, akiknek fontos, hogy tisztában legyenek a LEGFRISSEBB törvénymódosításokkal.
-----

Seminarul este axat pe sintetizarea celor mai importante elemente de noutate aduse procesului de achiziţie publică ȋn contextul aplicării reglementărilor actualizate.

Grup ţintă:
Seminarul se adresează practicienilor în domeniu, respectiv atât personalului cu atribuţii în achiziţii publice din cadrul autorităţilor contractante, cât şi persoanelor care participă la acest proces în calitate de specialişti externi.

În cadrul seminarului vor fi prezentate aspecte teoretice şi exemple practice, acesta derulându-se într-o manieră interactivă. Pe parcursul seminarului vor fi dezbatute principalele noutăţi legislative, precum şi bune practici din domeniul achiziţiilor publice.

Durata seminarului: 6 ore
Conf. HG nr. 611/04 06 2008, art. 479 condiţii pentru concursul sau examenul de promovare în grad profesional funcţionarul public în condiţiile legii, trebuie să urmeze o formă de perfecţionare profesională cu durata minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate.

Noutăţi legislative:
  • Instrucţiunea A.N.A.P. nr.1/2021 privind modificarea contractului de achiziţie publică/ contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru
  • Notificare A.N.A.P. cu privire la operaţionalizarea în cadrul SEAP a facilităţilor tehnice care să permită aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 114 /9 iulie 2020 privind modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice în legătură cu obligaţia de transparenţă a modificărilor contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru şi a contractelor sectoriale
  • O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice.
  • H.G. nr. 485/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016

TEMATICA:
  • Estimarea valorii contractelor de achiziţie publică. 
  • Controlul ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor cadru de achiziţie publică.
  • Solicitările de clarificări şi răspunsurile asociate acestora în cadrul procedurilor de atribuire.
  • Evaluarea ofertelor - facilităţi tehnice; termene; confidenţialitatea ofertelor; motive de excludere; experţii cooptaţi.
  • Derularea şi modificarea contractului de achiziţie publică/acordului cadru.
  • Remediile şi căile de atac

FORMATOR:
Alina Brustureanu, din Bucuresti, consultant şi formator cu experienţă în domeniul achiziţiilor publice şi al managementului contractelor, prin participarea în cadrul a numeroase proiecte adresate administraţiei publice centrale şi locale.
A participat la elaborarea standardului ocupaţional pentru ocupaţia „Expert achiziţii publice"

METODE:
Prezentarea explicativă a formatorului, prezentări interactive, sesiuni de întrebări şi răspunsuri, discuţii în plen facilitate de formator.
Materiale suport: Prezentări ppt.; bibliografia relevantă
La sfârşitul seminarului se acordă o Diplomă de Participare.
Se asigură mapă de lucru, suport de curs tipărit şi coffee break-urile pe durata cursului!
Részletek
Időpont:
tervezés alatt

Helyszín: Csíkszereda

Részvételi díj:
___________ + TVA/fő, amely tartalmazza a képzést, az oktatási anyagokat nyomtatott formában, oklevelet, a helyszínt és a kávészüneteket.

Jelentkezési határidő:

 A sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában. A weboldal további használatával beleegyezik a sütik használatába! ELFOGADOM